Voorwaarden van Grafverzorging Matahari

1. ‘Grafverzorging Matahari’ is bij de uitvoering van de werkzaamheden gebonden aan de reglementen van de begraafplaatsen,

2. Bij het aangaan van een abonnement wordt gekeken naar de staat van het te onderhouden monument (graf),

3. Indien nodig zal eerst onderhoud moeten plaatsvinden, voordat deze onder het abonnement kan komen te vallen,

4. De werkzaamheden zullen met alle zorg, respect en waardigheid voor de nabestaanden en overledene worden uitgevoerd,

5. Vergunningsleges zijn voor eigen rekening van de opdrachtgever,

6. De geldigheidstermijn van een offerte is 30 dagen na dagtekening,

7. Bij een bevestiging van een offerte dient u een eerste aanbetaling te doen van 25% van het totaalbedrag,

8. Tenzij anders is overeengekomen dienen alle facturen binnen 8 dagen na dagtekening te zijn betaald,

9. Abonnementen dienen vooraf aan de werkzaamheden betaald te worden,

10. Abonnementen gelden per kalenderjaar en worden elk jaar geïndexeerd,

11. Beëindiging van het contract moet minimaal 2 maanden voor het einde van de contractdatum schriftelijk worden medegedeeld,

12. Bij geen beëindigen zal een contract voor een jaar worden verlengd,

13. De kilometervergoeding bedraagt eur. 0,35 per gereden kilometer,

14. Tolgelden worden tegen kostprijs doorbelast,

15. Alle genoemde prijzen zijn incl. 21% btw,

16. Garantie op vaste planten is ½ jaar.

17. Alle geschillen zullen worden voorgelegd bij de Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht.

 

Scroll to Top